VKFL

U gebruikt een verouderde webbrowser

Een verouderde browser kan ervoor zorgen dat gegevens op de pagina niet juist worden weergeven. Ook is het gebruik van een oude browser onveilig.

Wij raden u aan om over te stappen naar een modernere browser. Voorbeelden van moderne browsers zijn: Google Chrome, Mozilla Firefox en voor Apple, Safari.

Disclaimer voor vfkl.nl

De VFKL, verleent u hierbij toegang tot vfkl.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

De VFKL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De VFKL spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de VFKL.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. De VFKL oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de VFKL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de VFKL en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de VFKL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers hebben hun uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Meent u rechthebbende te zijn van een of meer van de foto's die wij hebben gebruikt op deze website, dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via [email protected].

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

CookiesDisclaimer
Copyright © 2016 - 2024 Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers. Ontwikkelaar: Victor van Sloun.